Rura
Kalkulator Oporów Przepływu v06
OBRAZEK
Długość L [m]
Średnica d [mm]
Chropowatość bezwzględna k [mm]
Przepływ Q [m3/h]
Lepkość kinematyczna ν [mm2/s]
Gęstość ρ [kg/m3]
Ostre 45°
Ostre 60°
Ostre 75°
Ostre 90°
Gięte 45°
Gięte 60°
Gięte 75°
Gięte 90°
Segmentowe 45°
Segmentowe 60°
Segmentowe 75°
Segmentowe 90°
Straty całkowite dH [m] 13,14
Straty liniowe dHl [m] 13,14
Straty miejscowe dHm [m] 0
Pole przekroju A [m2] 0,007854
Prędkość cieczy v [m/s] 3,537
Liczba Reynoldsa Re 353700
Chropowatość względna e 0,001
Współczynnik strat liniowych λ 0,0206
Współczynnik strat miejscowychζ 0
Straty w rurociągu dp [Pa] 128903
Straty w rurociągu dp [bar] 1,29
Moc strat w rurociągu P [W] 3580,64